fbpx

Katalog badań

Badanie hemostazy (układu krzepnięcia)

  Nazwa Kod (ICD9) Czas oczekiwania,dni
D-dimery, ilościowo
G49
1
+
Fibrynogen
G53
1
+
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
G11
1
+
Wskaźnik protrombinowy - PT (INR)
G21
1
+
Antytrombina III, aktywność
G03
1
+
Czas trombiny (TT)
G25
1
+

Lokalizacja
punktu pobrań

Punkt pobrań

Sprawdź nasze
pakiety badań

Pakiety badań

Nasze
Centrum Medyczne

Centrum medyczne medrex

Badania
Naukowe

Badania naukowe