USG – ultrasonografia, badania obrazowe, opierające się na falach akustycznych, obrazujące wielkości i kształty narządów wewnętrznych, a także wszelkich zmian patologicznych. Jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych.

Wykonujemy badania najnowszej generacji aparatem ultrasonograficznym (USG)


Badania USG:

 • USG jamy brzusznej – 80 zł,
 • USG układu moczowego (nerek+pęcherz moczowy) – 80 zł,
 • USG jąder (jądra, najądrza+ USG dopplerowskie) – 120 zł,
 • USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych) – 120 zł,
 • USG dopplerowskie wątroby (naczyń wrotnych, żyl wątrobowych) – 120 zł,
 • USG dopplerowskie aorty i tętnic biodrowych – 120 zł,
 • USG dopplerowskie żył kończyn dolnych – 120 zł,
 • USG dopplerowskie tętnic kończyn dolnych – 120 zł,
 • USG prostaty – 80 zł,
 • USG tarczycy i przytarczyc – 80 zł,
 • USG ślinianek i węzłów chłonnych szyjnych – 80 zł,
 • USG tkanet miękkich wskazanej okolicy – 80 zł,
 • USG- jam opłucnowych – 80 zł,
 • USG przezcieniączkowe mózgowia – 100 zł,

 

Konsultacje:

Dr n. med. Piotr Polaków specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 17:00-18:00
Czwartek: 16:00-18:00