fbpx

Katalog badań

Odczyn Coombsa (badanie przeglądowe w kierunku obecności p\c odpornościowych

+

Zróżnicowanie antygenowe elementów morfotycznych krwi przyczynia się do tego, że każde przetoczenie krwi jest obarczone ryzykiem uodpornienia biorcy antygenami dawcy. Oznacza to, że u chorych leczonych krwią mogą pojawić się alloprzeciwciała odpornościowe. Prawdopodobieństwo wytworzenia alloprzeciwciał odpornościowych u kobiet biorców krwi jest większe ze względu na możliwości występowania również alloimmmunizacji ciążowej. Alloprzeciwciała u osób leczonych krwią mogą być przyczyną powikłań poprzetoczeniowych o różnym przebiegu i nasileniu, a u kobiet w ciąży przyczyną choroby hemolitycznej noworodka.

Kod (ICD9) E05
Czas oczekiwania,dni 1

Lokalizacja
punktu pobrań

Punkt pobrań

Sprawdź nasze
pakiety badań

Pakiety badań

Nasze
Centrum Medyczne

Centrum medyczne medrex

Badania
Naukowe

Badania naukowe