fbpx

Katalog badań

Kinaza fosfokreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB)

CK-MB, aktywność. Diagnostyka i monitorowanie leczenia zawału serca.

Kod (ICD9) M19
Czas oczekiwania,dni 1

Lokalizacja
punktu pobrań

Punkt pobrań

Sprawdź nasze
pakiety badań

Pakiety badań

Nasze
Centrum Medyczne

Centrum medyczne medrex

Badania
Naukowe

Badania naukowe