fbpx

Katalog badań

Kinaza fosfokreatynowa (CK) w surowicy

CK, aktywność kinazy kreatynowej. Diagnostyka chorób mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, diagnostyka zawału mięśnia sercowego.

Kod (ICD9) M18
Czas oczekiwania,dni 1

Lokalizacja
punktu pobrań

Punkt pobrań

Sprawdź nasze
pakiety badań

Pakiety badań

Nasze
Centrum Medyczne

Centrum medyczne medrex

Badania
Naukowe

Badania naukowe