fbpx

Katalog badań

Bilirubina bezpośrednia w surowicy

Pomiar stężenia bilirubiny związanej (sprzężonej, bezpośredniej) w krwi, przydatny w diagnostyce i różnicowaniu żółtaczek.

Kod (ICD9) I87
Czas oczekiwania,dni 1

Lokalizacja
punktu pobrań

Punkt pobrań

Sprawdź nasze
pakiety badań

Pakiety badań

Nasze
Centrum Medyczne

Centrum medyczne medrex

Badania
Naukowe

Badania naukowe