Katalog badań

UWAGA - pobieranie krwi bezpłatnie !!!

  Nazwa Cena Kod (ICD9) Czas oczekiwania,dni
Glukoza - standardowa próba doustnego obciążenia glukozą (SGTT)
12,00 PLN
L43
1
+
Albumina w surowicy
6,00 PLN
I09
1
+
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
6,00 PLN
I17
1
+
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
6,00 PLN
I19
1
+
Amylaza w moczu
6,00 PLN
I25
1
+
Amylaza w surowicy
6,00 PLN
I25
1
+
Białko C reaktywne (CRP, białko ostrej fazy) w surowicy
8,00 PLN
I81
1
+
Białko całkowite w surowicy
6,00 PLN
I77
1
+
Bilirubina bezpośrednia w surowicy
6,00 PLN
I87
1
+
Bilirubina całkowita w surowicy
6,00 PLN
I89
1
+
Cholesterol całkowity
6,00 PLN
I99
1
+
Cholesterol HDL
7,00 PLN
K01
1
+
Cholesterol LDL
7,00 PLN
K03
1
+
Cholinoesteraza (CHE)
6,00 PLN
K95
1
+
Ceruloplasmina
9,00 PLN
I95
1
+
Kinaza fosfokreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB)
7,00 PLN
M19
1
+
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
6,00 PLN
K33
1
+
Ferrytyna
9,00 PLN
L05
1
+
Fosfataza alkaliczna (ALP)
6,00 PLN
L11
1
+
Fosfor nieorganiczny w moczu
6,00 PLN
L23
1
+
Fosfor nieorganiczny w surowicy
6,00 PLN
L23
1
+
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
6,00 PLN
L31
1
+
Glukoza w surowicy
6,00 PLN
L43
1
+
Hemoglobina glikowana (HbA1C)
12,00 PLN
L55
1
+
Kinaza fosfokreatynowa (CK) w surowicy
6,00 PLN
M18
1
+
Kreatynina - klirens kreatyniny (+eGFR)
6,00 PLN
M37
1
+
Kreatynina w surowicy
6,00 PLN
M37
1
+
Kwas moczowy w surowicy
6,00 PLN
M45
1
+
Kwasy żółciowe
8,00 PLN
M53
1
+
Czynnik reumatoidalny (RF)
8,00 PLN
K21
1
+

Lokalizacja
punktu pobrań

Punkt pobrań

Sprawdź nasze
pakiety badań

Pakiety badań

Nasze
Centrum Medyczne

Centrum medyczne medrex

Badania
Naukowe

Badania naukowe