Badania biochemiczne - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Albumina w surowicy I09 6 zł 1
2. Aminotransferaza alaninowa (ALT) I17 6 zł 1
3. Aminotransferaza asparaginianowa (AST) I19 6 zł 1
4. Amylaza w moczu I25 6 zł 1
5.
Amylaza w surowicy
I25 6 zł 1
6. Białko C reaktywne (CRP, białko ostrej fazy) w surowicy I81 8 zł 1
7. Białko całkowite w surowicy I77 6 zł 1
8. Bilirubina bezpośrednia w surowicy I87 6 zł 1
9. Bilirubina całkowita w surowicy I89 6 zł 1
10. Cholesterol całkowity I99 6 zł 1
11. Cholesterol HDL K01 7 zł 1
12. Cholesterol LDL K03 7 zł 1
13. Cholinoesteraza (CHE) 6 zł 1
14. Ceruloplasmina 9 zł 1
15. Kinaza fosfokreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) 7 zł 1
17. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 6 zł 1
18. Ferrytyna 9 zł 1
19. Fosfataza alkaliczna (ALP) L11 6 zł 1
20. Fosforan nieorganiczny w moczu 6 zł 1
21. Fosforan nieorganiczny w surowicy 6 zł 1
22. Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) L31 6 zł 1
23. Glukoza - standardowa próba doustnego obciążenia glukozą (SGTT) L43 12 zł 1
24. Glukoza w surowicy L43 6 zł 1
25.
26. Hemoglobina glikowana (HbA1C) L55 12 zł 1
27. Kinaza fosfokreatynowa (CK) w surowicy M18 6 zł 1
28. Kreatynina - klirens kreatyniny (+eGFR) 6 zł 1
29. Kreatynina w surowicy M37 6 zł 1
30. Kwas moczowy w surowicy M45 6 zł 1
31. Kwasy żółciowe 8 zł 1
32. Czynnik reumatoidalny (RF) K21 8 zł 1
33. Lipaza 7 zł 1
34.
35. Mocznik w moczu 6 zł 1
36. Mocznik w surowicy N13 6 zł 1
37. Miano antystreptolizyn O (ASO) U75 7 zł 1
38. Transferyna O43 7 zł 1
39. Trójglicerydy (TG) O49 6 zł 1
40. Wapń całkowity w surowicy 6 zł 1
41. Witamina B12 16 zł 1
42. Witamina D 28 zł 1
43. Żelazo I95 6 zł 1
44. Kwas foliowy (FA) w surowicy 18 zł 1
45. Potas (K+) N45 4 zł 1
46. Chlorki (Cl-) I97 4 zł 1
47. Sód (Na+) O35 4 zł 1
48. K+ / Na+ / Cl- 11 zł 1

Markery nowotworowe - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Antygen CA 125 (jajniki) 17 zł 1
2. Antygen swoisty dla stercza - frakcja wolna (PSA wolny) 16 zł 1
3. Antygen swoisty dla stercza całkowity (PSA) I61 12 zł 1
4. Gonadotropina kosmówkowa, podjednostka b (b-HCG) w surowicy 16 zł 1
5. HE-4 29 zł 1
6. Test ROMA (Ca125 + HE4 + ocena ryzyka) 50 zł 1
7. CA 15-3 19 zł 1
9. AFP (alfafetoproteina) 13 zł 1

Badania hormonalne - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Estradiol 13 zł 1
2. Estriol wolny (free estriol, fE) 12 zł 1
3. Hormon folikulotropowy (FSH) 10 zł 1
4. Hormon luteinizujący (LH) 10 zł 1
5.
Hormon tyreotropowy (TSH)
L69 9 zł 1
6. Insulina w surowicy 16 zł 1
7. Parathormon (PTH) 22 zł 1
8. Progesteron 10 zł 1
9. Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) 17 zł 1
10. Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (Anty-Tg / TGA) 17 zł 1
11. Testosteron całkowity 12 zł 1
12. Testosteron wolny (free testosterone, f-Test) 15 zł 1
13. T3 total 11 zł 1
14. Trijodotyronina wolna (fT3) O55 9 zł 1
15. Tyreoglobulina (TG) 12 zł 1
16. T4 total 11 zł 1
17. Tyroksyna wolna (fT4) O69 9 zł 1
18. Osteokalcyna 22 zł 1
19. Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 14 zł 1
20. Kalcytonina 22 zł 1
21. Kortyzol M31 16 zł 1
22. AMH (hormon anty-Müllerowski) – ocena rezerwy jajnikowej 52 zł 1
23. ACTH - hormon adrenokortykotropowy 24 zł 1
24. 17 OH-Progesterone 20 zł 1
25. Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) 17 zł 1
27. Prolaktyna (PRL) 10 zł 1
28.

Badanie moczu - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz ocena mikroskopowa osadu A01 6 zł 1
2.
3.
4.
5.

Badanie hematologiczne - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi (płytki + leukogram) C53 8 zł 1
2. Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi C55 8 zł 1
3. Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB, odczyn Bernackiego, szybkość sedymentacja erytrocytów - Westergren, ESR) C59 5 zł 1
4. Retikulocyty C69 11 zł 1
5.

Badania immunologiczne - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Immunoglobuliny A (IgA) w surowicy 8 zł 1
2. Immunoglobuliny E całkowite (IgE) w surowicy L89 11 zł 1
3. Immunoglobuliny G (IgG) w surowicy 9 zł 1
4. Immunoglobuliny M (IgM) w surowicy 8 zł 1
5.
Białko C3 ukladu dopełniaczy
8 zł 1
6. Białko C4 ukladu dopełniaczy 8 zł 1
7.
8.
9.

Infekcje - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Przeciwciała przeciwko H.pylory w klasie IgG 28 zł 1
2. Przeciwciała anty-Toxo IgM (toksoplazmoza) 16 zł 1
3. Przeciwciała anty-Toxo IgG (toksoplazmoza) 16 zł 1
4. Rubella IgG – Różyczka 16 zł 1
5.
Rubella IgM – Różyczka
16 zł 1
6. Borelioza: Borrelia IgM - MicroBlot Array 87 zł 1
7. Borelioza: Borrelia IgG - MicroBlot Array 87 zł 1
8. Przeciwciała anty - CMV IgM 16 zł 1
9. Przeciwciała anty - CMV IgG 16 zł 1
10. Przeciwciała – HSV 1/2 IgG 16 zł 1
11. Przeciwciała - HCV 23 zł 1
12. Kiła (Treponema pallidum), VDRL U79 14 zł 1
13. HBs antygen V39 11 zł 1
14. Anti-HIV 1/2 (jakościowe wykrywanie przeciwciał) F91 12 zł 1

Badania hemostazy (układu krzepnięcia) - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. D-dimery, ilościowo 27 zł 1
2. Fibrynogen G53 8 zł 1
3. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) G11 6 zł 1
4. Wskaźnik protrombinowy - PT (INR) G21 7 zł 1
5.
Antytrombina III, aktywność
15 zł 1
6. Czas trombiny (TT) 10 zł 1

Serologia grup krwi - czas realizacji 1 dzień

1. Grupa krwi – AB0 i Rh (D) E65 11 zł 1
2. Oznaczenie grupy krwi układu ABO, Rh, z badaniem przeglądowym w kierunku obecności p\c odpornościowych, z 1 próbki E65 33 zł 1
3. Oznaczenie grupy krwi układu ABO, Rh, z badaniem przeglądowym w kierunku obecności p\c odpornościowych, z 2 próbek E65 35 zł 1
4.
Badanie przeglądowe w kierunku obecności p\c odpornościowych (odczyn Coombsa)
E05 25 zł 1

Badania alegrologiczne (ALERGOLOGIA)- czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. PANEL ALERGENÓW «WZIEWNY - 20 alergenów»: Pyłek brzozy, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej, d. Pteronyssinus, d. Farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek świnki morskiej, Naskórek chomika, Naskórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata L91 75 zł 1
2. PANEL ALERGENÓW «PEDIATRYCZNY - 20 alergenów»:Orzech ziemny, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Ziemniak, Marchew, Dorsz, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Pyłek brzozy, Tymotka łąkowa, Pyłek bylicy, d. Pteronyssinus, d. Farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum L91 75 zł 1
3. PANEL ALERGENÓW «ATOPOWY - 20 alergenów»: Mleko krowie, Kazeina, Alfa laktoalbumina, Beta laktoglobulina, BSA surowicza album. Woł., Białko i żółtko jaja kurzego, Ryż, Soja, Banan, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Mąka – mix, Drożdże, Roztocza kurzu dom. – mix, Pleśnie – mix, Drzewa późne, Drzewa wczesne, 6 traw – mix, IgE całkowite L91 75 zł 1
4. PANEL ALERGENÓW «POKARMOWY - 20 alergenów»: Orzech laskowy, Orzech ziemny, Orzech włoski, Migdał, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew, Pomidor, Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Sezam, Mąka żytnia L91 75 zł 1
5.
PANEL ALERGENÓW «POKARMOWY III - 10 alergenów»: Mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka – mix(1)
L91 55 zł 1
6. PANEL ALERGENÓW «POKARMOWY IV - 10 alergenów»: orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy – mix(2), seler, brzoskwinia, pomidor L91 55 zł 1
7. Test Faber (panel alergenów – 244 testy) - www.fabertest.pl L91 1800 zł 21
8.
9.

Cytologia - czas realizacji 3-5 dni

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Badania cytologiczne 91.447 7 zł 3-5
2.
3.
4.
5.

Patomorfologia - czas realizacji 3-7 dni

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Badanie histologiczne Y90 18 zł 5-7
2. Śródoperacyjne badanie histologiczne Y90 150 zł 15 minut
3.
4.
5.

Badania mikrobiologiczne - czas realizacji 2 - 5 dni

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Mocz posiew (mikrobiologia) 91.33 29 zł 2-5
2. Wymaz z gardła/migdałków (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
3. Wymaz z nosa (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
4. Wymaz zmian skórnych (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
5.
Wymaz z rany (posiew ropy) - (mikrobiologia) 91.831 29 2-5
16 zł 1
6. Wymazy inne (oka, ucha, z jam ciała, posiew nasienia) - (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
7. Zeskrobiny z paznokci 91.831 29 zł
8. Wymaz z cewki moczowej - (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
9. Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) - (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
10. Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (mikrobiologia) 91.831 58 zł 1-3
11. Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (mikrobiologia) 91.831 58 zł 1-3
12. Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. - (mikrobiologia) 91.831 58 zł 1-3

Badanie kału - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Kał - badanie mikroskopowe na obecność pasożytów (jedno oznaczenie) A21 11 zł 1
2. Krew utajona w kale A17 9 zł 1
3.
4.
5.

Badania molekularno-biologiczne - czas realizacji 3 dni

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR (new) S79 60 zł 3
2. HPV HR DNA met. real time PCR (12 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)(new) F38 110 zł 3
3.
4.
5.

Badania diagnostyczne możliwe są do wykonania w trybie ekspresowym ("cito") do 2 godzin. Jest ono dodatkowo płatne + 50% kosztów pracy personelu medycznego podczas badania.

Punkt pobrań badań laboratoryjnych:

Centrum Medyczne MEDREX

ul. Krakowska 9

15-875 Białystok

godziny pracy:

poniedziałek-piątek 07.30-13.30

kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 85 7499443

+48 607734083

 

USG DOPPLER 120 zł
Usunięcie żylaków metodą laserową (za jedną nogę) 2750 zł
Usunięcie żylaków metodą scleroterapii 520 zł
Leczenie hemoroidów metodą HEMORON (za jeden zabieg) 520 zł
Leczenie hemoroidów metodą Barrona (za jeden zabieg) 500 zł
Konsultacje  120 zł
Badania proktologiczne 170 zł

Cena laserowego leczenia żylaków obejmuje konsultację po zabiegu.

W przypadku gdy zabieg HEMORON wykonywany jest w dniu konsultacji z badaniem proktologicznym, konsultacja wraz z badaniem jest bezpłatna (w cenie zabiegu HEMORON).

 

GLIKOL 50-70 - GlyKoPeel 190 zł
Peeling pirogronowy 190 zł
TCA peel 490 zł
YP Yellow Peel 370 zł
Lightening Peel 310 zł
Mandel / Mandel + 230 zł
Mandel Combi 230 zł
ABC – Alpha&Beta Complex Gel 190 zł
  

Centrum Medyczne MEDREX

Gwarantujemy profesjonalizm i doświadczenie naszego zespołu medycznego, wysoki standard obsługi oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Rejestracja

 

rejestracja@medrex.pl

tel. +48 85 749 94 43

mobile +48 607 734 083

PRAWA PACJENTA

Najczęściej odwiedzane

05 luty 2020
05 luty 2020

© 2016 Centrum medyczne MEDREX. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search