Specjalistyczna placówka medyczna

Najnowocześniejsze metody
diagnozowania i leczenia.

Wysokokwalifikowana kadra.
lekarze.png

Promocje i nowości

Nowe zabiegi rehabilitacyjne z użyciem borowiny.

Okłady borowinowe – cena 18 zł za jeden zabieg (przy wykupieniu 5 zabiegów jeden zabieg gratis)

Kriookłady  borowinowe –cena 16 zł za jeden zabieg (przy wykupieniu 5 zabiegów jeden zabieg gratis)

 

Masaż borowinowy

Odcinkowy kręgosłupa - cena 30 zł

Całego kręgosłupa – cena 55 zł

 

Fonoforeza borowinowa

cena 10 zł za jeden zabieg (przy wykupieniu 5 zabiegów 10% zniżki)

promo.png

Indywidualna gimnastyka korekcyjna.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży.

Cena 40 min. rehabilitacji 20 zł.

 

Masaż - 26% zniżka.

Pakiet 3 masaży całego kręgosłupa.

Cena  100 zł.

 

 

Cennik usług medycznych

Badania laboratoryjne - MEDREX

Badania laboratoryjne - MEDREX

Badania biochemiczne - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Albumina w surowicy I09 6 zł 1
2. Aminotransferaza alaninowa (ALT) I17 6 zł 1
3. Aminotransferaza asparaginianowa (AST) I19 6 zł 1
4. Amylaza w moczu I25 6 zł 1
5.
Amylaza w surowicy
I25 6 zł 1
6. Białko C reaktywne (CRP, białko ostrej fazy) w surowicy I81 8 zł 1
7. Białko całkowite w surowicy I77 6 zł 1
8. Bilirubina bezpośrednia w surowicy I87 6 zł 1
9. Bilirubina całkowita w surowicy I89 6 zł 1
10. Cholesterol całkowity I99 6 zł 1
11. Cholesterol HDL K01 7 zł 1
12. Cholesterol LDL K03 7 zł 1
13. Cholinoesteraza (CHE) 6 zł 1
14. Ceruloplasmina 9 zł 1
15. Kinaza fosfokreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) 7 zł 1
17. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 6 zł 1
18. Ferrytyna 9 zł 1
19. Fosfataza alkaliczna (ALP) L11 6 zł 1
20. Fosforan nieorganiczny w moczu 6 zł 1
21. Fosforan nieorganiczny w surowicy 6 zł 1
22. Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) L31 6 zł 1
23. Glukoza - standardowa próba doustnego obciążenia glukozą (SGTT) L43 12 zł 1
24. Glukoza w surowicy L43 6 zł 1
25.
26. Hemoglobina glikowana (HbA1C) L55 12 zł 1
27. Kinaza fosfokreatynowa (CK) w surowicy M18 6 zł 1
28. Kreatynina - klirens kreatyniny (+eGFR) 6 zł 1
29. Kreatynina w surowicy M37 6 zł 1
30. Kwas moczowy w surowicy M45 6 zł 1
31. Kwasy żółciowe 8 zł 1
32. Czynnik reumatoidalny (RF) K21 8 zł 1
33. Lipaza 7 zł 1
34.
35. Mocznik w moczu 6 zł 1
36. Mocznik w surowicy N13 6 zł 1
37. Miano antystreptolizyn O (ASO) U75 7 zł 1
38. Transferyna O43 7 zł 1
39. Trójglicerydy (TG) O49 6 zł 1
40. Wapń całkowity w surowicy 6 zł 1
41. Witamina B12 16 zł 1
42. Witamina D 28 zł 1
43. Żelazo I95 6 zł 1
44. Kwas foliowy (FA) w surowicy 18 zł 1
45. Potas (K+) N45 4 zł 1
46. Chlorki (Cl-) I97 4 zł 1
47. Sód (Na+) O35 4 zł 1
48. K+ / Na+ / Cl- 11 zł 1

Markery nowotworowe - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Antygen CA 125 (jajniki) 17 zł 1
2. Antygen swoisty dla stercza - frakcja wolna (PSA wolny) 16 zł 1
3. Antygen swoisty dla stercza całkowity (PSA) I61 12 zł 1
4. Gonadotropina kosmówkowa, podjednostka b (b-HCG) w surowicy 16 zł 1
5. HE-4 29 zł 1
6. Test ROMA (Ca125 + HE4 + ocena ryzyka) 50 zł 1
7. CA 15-3 19 zł 1
9. AFP (alfafetoproteina) 13 zł 1

Badania hormonalne - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Estradiol 13 zł 1
2. Estriol wolny (free estriol, fE) 12 zł 1
3. Hormon folikulotropowy (FSH) 10 zł 1
4. Hormon luteinizujący (LH) 10 zł 1
5.
Hormon tyreotropowy (TSH)
L69 9 zł 1
6. Insulina w surowicy 16 zł 1
7. Parathormon (PTH) 22 zł 1
8. Progesteron 10 zł 1
9. Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) 17 zł 1
10. Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (Anty-Tg / TGA) 17 zł 1
11. Testosteron całkowity 12 zł 1
12. Testosteron wolny (free testosterone, f-Test) 15 zł 1
13. T3 total 11 zł 1
14. Trijodotyronina wolna (fT3) O55 9 zł 1
15. Tyreoglobulina (TG) 12 zł 1
16. T4 total 11 zł 1
17. Tyroksyna wolna (fT4) O69 9 zł 1
18. Osteokalcyna 22 zł 1
19. Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 14 zł 1
20. Kalcytonina 22 zł 1
21. Kortyzol M31 16 zł 1
22. AMH (hormon anty-Müllerowski) – ocena rezerwy jajnikowej 52 zł 1
23. ACTH - hormon adrenokortykotropowy 24 zł 1
24. 17 OH-Progesterone 20 zł 1
25. Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) 17 zł 1
27. Prolaktyna (PRL) 10 zł 1
28.

Badanie moczu - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz ocena mikroskopowa osadu A01 6 zł 1
2.
3.
4.
5.

Badanie hematologiczne - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi (płytki + leukogram) C53 8 zł 1
2. Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi C55 8 zł 1
3. Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB, odczyn Bernackiego, szybkość sedymentacja erytrocytów - Westergren, ESR) C59 5 zł 1
4. Retikulocyty C69 11 zł 1
5.

Badania immunologiczne - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Immunoglobuliny A (IgA) w surowicy 8 zł 1
2. Immunoglobuliny E całkowite (IgE) w surowicy L89 11 zł 1
3. Immunoglobuliny G (IgG) w surowicy 9 zł 1
4. Immunoglobuliny M (IgM) w surowicy 8 zł 1
5.
Białko C3 ukladu dopełniaczy
8 zł 1
6. Białko C4 ukladu dopełniaczy 8 zł 1
7.
8.
9.

Infekcje - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Przeciwciała przeciwko H.pylory w klasie IgG 28 zł 1
2. Przeciwciała anty-Toxo IgM (toksoplazmoza) 16 zł 1
3. Przeciwciała anty-Toxo IgG (toksoplazmoza) 16 zł 1
4. Rubella IgG – Różyczka 16 zł 1
5.
Rubella IgM – Różyczka
16 zł 1
6. Borelioza: Borrelia IgM - MicroBlot Array 87 zł 1
7. Borelioza: Borrelia IgG - MicroBlot Array 87 zł 1
8. Przeciwciała anty - CMV IgM 16 zł 1
9. Przeciwciała anty - CMV IgG 16 zł 1
10. Przeciwciała – HSV 1/2 IgG 16 zł 1
11. Przeciwciała - HCV 23 zł 1
12. Kiła (Treponema pallidum), VDRL U79 14 zł 1
13. HBs antygen V39 11 zł 1
14. Anti-HIV 1/2 (jakościowe wykrywanie przeciwciał) F91 12 zł 1

Badania hemostazy (układu krzepnięcia) - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. D-dimery, ilościowo 27 zł 1
2. Fibrynogen G53 8 zł 1
3. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) G11 6 zł 1
4. Wskaźnik protrombinowy - PT (INR) G21 7 zł 1
5.
Antytrombina III, aktywność
15 zł 1
6. Czas trombiny (TT) 10 zł 1

Serologia grup krwi - czas realizacji 1 dzień

1. Grupa krwi – AB0 i Rh (D) E65 11 zł 1
2. Oznaczenie grupy krwi układu ABO, Rh, z badaniem przeglądowym w kierunku obecności p\c odpornościowych, z 1 próbki E65 33 zł 1
3. Oznaczenie grupy krwi układu ABO, Rh, z badaniem przeglądowym w kierunku obecności p\c odpornościowych, z 2 próbek E65 35 zł 1
4.
Badanie przeglądowe w kierunku obecności p\c odpornościowych (odczyn Coombsa)
E05 25 zł 1

Badania alegrologiczne (ALERGOLOGIA)- czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. PANEL ALERGENÓW «WZIEWNY - 20 alergenów»: Pyłek brzozy, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej, d. Pteronyssinus, d. Farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek świnki morskiej, Naskórek chomika, Naskórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata L91 75 zł 1
2. PANEL ALERGENÓW «PEDIATRYCZNY - 20 alergenów»:Orzech ziemny, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Ziemniak, Marchew, Dorsz, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Pyłek brzozy, Tymotka łąkowa, Pyłek bylicy, d. Pteronyssinus, d. Farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum L91 75 zł 1
3. PANEL ALERGENÓW «ATOPOWY - 20 alergenów»: Mleko krowie, Kazeina, Alfa laktoalbumina, Beta laktoglobulina, BSA surowicza album. Woł., Białko i żółtko jaja kurzego, Ryż, Soja, Banan, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Mąka – mix, Drożdże, Roztocza kurzu dom. – mix, Pleśnie – mix, Drzewa późne, Drzewa wczesne, 6 traw – mix, IgE całkowite L91 75 zł 1
4. PANEL ALERGENÓW «POKARMOWY - 20 alergenów»: Orzech laskowy, Orzech ziemny, Orzech włoski, Migdał, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew, Pomidor, Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Sezam, Mąka żytnia L91 75 zł 1
5.
PANEL ALERGENÓW «POKARMOWY III - 10 alergenów»: Mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka – mix(1)
L91 55 zł 1
6. PANEL ALERGENÓW «POKARMOWY IV - 10 alergenów»: orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy – mix(2), seler, brzoskwinia, pomidor L91 55 zł 1
7. Test Faber (panel alergenów – 244 testy) - www.fabertest.pl L91 1800 zł 21
8.
9.

Cytologia - czas realizacji 3-5 dni

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Badania cytologiczne 91.447 7 zł 3-5
2.
3.
4.
5.

Patomorfologia - czas realizacji 3-7 dni

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Badanie histologiczne Y90 18 zł 5-7
2. Śródoperacyjne badanie histologiczne Y90 150 zł 15 minut
3.
4.
5.

Badania mikrobiologiczne - czas realizacji 2 - 5 dni

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Mocz posiew (mikrobiologia) 91.33 29 zł 2-5
2. Wymaz z gardła/migdałków (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
3. Wymaz z nosa (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
4. Wymaz zmian skórnych (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
5.
Wymaz z rany (posiew ropy) - (mikrobiologia) 91.831 29 2-5
16 zł 1
6. Wymazy inne (oka, ucha, z jam ciała, posiew nasienia) - (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
7. Zeskrobiny z paznokci 91.831 29 zł
8. Wymaz z cewki moczowej - (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
9. Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) - (mikrobiologia) 91.831 29 zł 2-5
10. Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (mikrobiologia) 91.831 58 zł 1-3
11. Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (mikrobiologia) 91.831 58 zł 1-3
12. Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. - (mikrobiologia) 91.831 58 zł 1-3

Badanie kału - czas realizacji 1 dzień

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Kał - badanie mikroskopowe na obecność pasożytów (jedno oznaczenie) A21 11 zł 1
2. Krew utajona w kale A17 9 zł 1
3.
4.
5.

Badania molekularno-biologiczne - czas realizacji 3 dni

l.p. Nazwa badania diagnostycznego
Kod procedury ICD 9
Cena (zł) Czas oczekiwania (dni)
1. Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR (new) S79 60 zł 3
2. HPV HR DNA met. real time PCR (12 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)(new) F38 110 zł 3
3.
4.
5.

Badania diagnostyczne możliwe są do wykonania w trybie ekspresowym ("cito") do 2 godzin. Jest ono dodatkowo płatne + 50% kosztów pracy personelu medycznego podczas badania.

Punkt pobrań badań laboratoryjnych:

Centrum Medyczne MEDREX

ul. Krakowska 9

15-875 Białystok

godziny pracy:

poniedziałek-piątek 07.30-13.30

kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 85 7499443

+48 607734083

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia naczyniowa

 

USG DOPPLER 120 zł
Usunięcie żylaków metodą laserową (za jedną nogę) 2750 zł
Usunięcie żylaków metodą scleroterapii 520 zł
Leczenie hemoroidów metodą HEMORON (za jeden zabieg) 520 zł
Leczenie hemoroidów metodą Barrona (za jeden zabieg) 500 zł
Konsultacje  120 zł
Badania proktologiczne 170 zł

Cena laserowego leczenia żylaków obejmuje konsultację po zabiegu.

W przypadku gdy zabieg HEMORON wykonywany jest w dniu konsultacji z badaniem proktologicznym, konsultacja wraz z badaniem jest bezpłatna (w cenie zabiegu HEMORON).

Dermatologia

Dermatologia

 
Pobranie wycinka skóry 60 zł
Diagnostyka mykologiczna - hodowla 60 zł
Badanie histopatologiczne wycinka 50 - 120 zł
Usunięcie odcisku 100 - 150 zł
Wrastające paznokcie 200 - 300 zł
Usunięcie włókniaków miękkich 2-10 sztuk 150 zł
Usunięcie włókniaków miekkich powyżej 10 sztuk od 150 zł
Usunięcie mięczaków zakaźnych do 5 sztuk 150 zł
Usunięcie mięczaków zakaźnych 5-10 sztuk od 150 zł
Usunięcie znamienia barwnikowego z zeszyciem rany 200 - 300 zł
Usunięcie brodawek łojotokowych do 3 sztuk 150 zł
Każda następna brodawka łojotokowa 40 zł
Krioterapia brodawek większych do 5 sztuk 150 zł
 

Gastroeneterologia

Gastroeneterologia

 

Konsultacja profesorska                                       150 zł
 

Ginekologia

Ginekologia

CENNIK

Konsultacja prywatna 120 zł
KOLPOSKOPIA 150 zł

 

Konsultacje

Konsultacje

 

Konsultacja lekarska   90 zł
Konsultacja profesorska 150 zł
Badanie proktologiczne 150 zł
 

Peelingi medyczne

Peelingi medyczne

 

GLIKOL 50-70 - GlyKoPeel 190 zł
Peeling pirogronowy 190 zł
TCA peel 490 zł
YP Yellow Peel 370 zł
Lightening Peel 310 zł
Mandel / Mandel + 230 zł
Mandel Combi 230 zł
ABC – Alpha&Beta Complex Gel 190 zł
  

Psycholog i seksuolog

Psycholog i seksuolog

CENNIK

Konsultacja seksuologiczna 120 zł
Sesja terapii par (90 min.) 150 zł

 

Cennik zabiegów

Badania USG

Badania USG

 

Usg jamy brzusznej 80 zł
USG układu moczowego (nerek + pęcherz moczowy) 80 zł
USG jąder (jądra, najądrza + usg dopplerowskie) 120 zł
USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych 120 zł
USG dopplerowskie wątroby (naczyń wrotnych, żył wątrobowych) 120 zł
USG dopplerowskie aorty i tętnic biodrowych 120 zł
USG dopplerowskie żył kończyn dolnych 120 zł
USG dopplerowskie tętnic kończyn dolnych 120 zł
USG prostaty przez powłoki brzuszne z oceną zalegania moczu po mikcji 80 zł
USG przezciemiączkowe mózgowia 100 zł
USG tarczycy i przytarczyc 80 zł
USG ślinianek i węzłów chłonnych szyjnych 80 zł
USG tkanek miękkich wskazanej okolicy (np. guzek) 80 zł
USG jam opłucnowych 80 zł
 

Fizykoterapia

Fizykoterapia

 

Diatermia krótkofalowa (DKF) 13 zł
Magnetoterapia 6 zł
Ultradźwięki 10 zł
Fonoforeza 10 zł
Krioterapia 12 zł
Terapia lampą SOLLUX 8 zł
Elektrostymulacja 10 zł
Galwanizacja 10 zł
Jonoforeza 10 zł
Prądy diadynamiczne 10 zł
Prądy interferencyjne 10 zł
Prądy TENS 10 zł
Prądy TRABERTA 10 zł
Masaż tkanek głębokich (MTG) 45 zł
Masaż odcinkowy 35 zł
Masaż całego kręgosłupa 55 zł
Masaż twarzy 35 zł
Ćwiczenia indywidualne 45 zł
Okłady borowinowe 25 zł
Kriookłady borowinowe 25 zł

 

Kinezyterapia

Kinezyterapia

 

Ćwiczenia indywidualne 30 zł
Ćwiczenia ogólnousprawniające 10 zł
Ćwiczenia w odciążeniu 10 zł
Ćwiczenia samowspomagane 10 zł
Ćwiczenia izometryczne 10 zł
Gimnastyka korekcyjna 20 zł
Kinesiotaping 20-80 zł
Terapia w domu pacjenta 80 zł

 

Masaż

Masaż

 

MASAŻ LECZNICZY  
Odcinkowy kręgosłupa 20 zł
Całego kręgosłupa 45 zł
Kończyny górnej 25 zł
Kończyny dolnej 25 zł
Stawów obwodowych 20 zł
Brzucha 30 zł
Głowy 20 zł
Twarzy 20 zł
MASAŻ RELAKSACYJNY  
Całościowy 90 zł
Częściowy 50 zł
INNE  
Masaż segmentarny 50 zł
Drenaż limfatyczny 60 zł
Masaż izometryczny 60 zł
Masaż bańką chińską 30 zł
Masaż segmentarny 50 zł
Masaż ujędrniający: brzucha, ud, pośladków 25-70 zł

 

Zabiegi borowinowe

Zabiegi borowinowe

 

Okłady borowinowe 18 zł
Kriookłady borowinowe 16 zł
Masaż borowinowy odcinkowy kręgosłupa 30 zł
Masaż borowinowy całego kręgosłupa 55 zł
Fonoforeza borowinowa 10 zł

 

Centrum Medyczne MEDREX

Gwarantujemy profesjonalizm i doświadczenie naszego zespołu medycznego, wysoki standard obsługi oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Rejestracja

 

rejestracja@medrex.pl

tel. +48 85 749 94 43

mobile +48 607 734 083

PRAWA PACJENTA

Najczęściej odwiedzane

05 luty 2020
05 luty 2020

© 2016 Centrum medyczne MEDREX. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search